:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  17°C bezchmurnie

Zadowoleni ze szpitala w Lipnie

Zdrowie, Zadowoleni szpitala Lipnie - zdjęcie, fotografia

W połowie czerwca w siedzibie spółki Szpital Lipno odbyło się walne zgromadzenie wspólników. Przedmiotem obrad było zatwierdzenie planu finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki.

Efektem posiedzenia jest udzielenie absolutorium prezesowi Józefowi Waleczko oraz radzie nadzorczej. Ósmy rok działalności lipnowskiej lecznicy wykazuje celowość dokonanych zmian organizacyjno-prawnych w ochronie zdrowia w powiecie lipnowskim. Spółka osiąga zysk, zachowuje płynność finansową i co najważniejsze realizuje swoje cele i zadania. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto osiągniętego przez spółkę na koniec 2017r. w kwocie 529 tys. zł, przeznaczając 150 tys. zł na fundusz socjalny, a pozostałą sumę na kapitał zapasowy. Kondycja finansowa lecznicy nie jest zagrożona, nie ma zobowiązań wymagalnych, a wszystkie płatności są na bieżąco realizowane.

Mimo dobrej sytuacji finansowej lipnowski szpital boryka się z problemami kadrowymi. Na krajowym rynku pracy brakuje lekarzy specjalistów, a w Lipnie największą bolączką jest brak pediatrów, ale także ginekologów czy internistów. Walne zgromadzenie zobowiązało prezesa spółki do zintensyfikowania działań w pozyskaniu niezbędnych lekarzy, zwłaszcza pediatrów, aby mógł ruszyć oddział dziecięcy szpitala.

– Pomimo trudności kadrowych nie zaprzestajemy inwestowania w infrastrukturę szpitala; kontynuowane są remonty oraz sukcesywnie doposażamy lecznicę w nowoczesny sprzęt medyczny – mówi starosta Krzysztof Baranowski.
Przykładem tego jest zakończenie remontu na oddziale internistycznym (część prawa budynku na drugim piętrze). Na oddziale wymieniono drzwi, instalację c.o., kanalizacyjną oraz przeciwpożarową. Zadbano o nowe wykładziny podłogowe, zainstalowano klimatyzatory oraz nowe panele nadłóżkowe. Ponadto wszystkie sale wyposażone są w łazienki. W poprzednich latach w tym samym standardzie wykonano lewą część kondygnacji tego oddziału.

Poza tym władze szpitala pozyskują środki z Unii Europejskiej. Wkrótce zostanie rozpoczęta przebudowa bloku operacyjnego oraz bloku porodowego wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny. Na to zadanie władze szpitala podpisały umowę o dofinansowanie projektu realizowanego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) z zarządem województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu. Wartość inwestycji to 8 450 900 zł. Termin realizacji założono na okres od czerwca br. do końca sierpnia 2019 r. Spółka zawarła już umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych (tzw. formuła „zaprojektuj i wybuduj”) z firmą Wiksbud Sp. z o.o. z Lipna za kwotę 5 950 000 zł. W IV kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego oraz specjalistycznego ambulansu sanitarnego.

Kolejnym zadaniem, które zostało zakwalifikowane do dofinansowania z RPO WK-P, jest przebudowa Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego wraz z wyposażeniem. Na chwilę obecna został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (system „zaprojektuj i wybuduj”). Koszt zadania oszacowano na kwotę 3 691 459 zł. Na trzecią inwestycję – przebudowa Izby Przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową lądowiska dla helikopterów – władze spółki złożyły wniosek do Ministerstwa Zdrowia. Jest już na to zdanie wydana decyzja pozwolenie na budowę i został ogłoszony przetarg na przebudowę izby oraz budowę lądowiska. Zakładany termin realizacji to kwiecień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

– W tym miejscu chciałbym dodać, że zgodnie z decyzją zarządu powiatu, a następnie zgodą rady powiatu w Lipnie powiat lipnowski przeznaczył kwotę 130 000 zł zakupiony został sprzęt medyczny niezbędny do poprawy lecznictwa i diagnostyki. Spółka wzbogaciła się m. in. o wózki do przewożenia posiłków, aparaty: EKG, USG i EEG, laser do oddziału rehabilitacji, komputer z oprogramowaniem czy wózek zabiegowy – mówi Baranowski.

W związku z tym, że w terminie obrad walnego zgromadzenia wspólników wygasły mandaty członkom dotychczasowej rady nadzorczej, został powołany nowy 3-osobowy skład rady. – Wierzę, że dotychczasowe zabiegi o pozyskanie jak najbardziej nowoczesnego sprzętu medycznego oraz zapewnienie komfortowych warunków diagnostyki i leczenia przyniosą wymierne korzyści naszym pacjentom, a ze swej strony chciałbym zapewnić, że władze powiatu dołożą wszelkich starań, aby Szpital Lipno był miejscem przyjaznym i właściwie wyposażonym – kończy starosta.
 

(ak), fot. archiwum

szpital lipno - komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się