:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  22°C rozproszone chmury

Stop przemocy w rodzinie

Urzędy, przemocy rodzinie - zdjęcie, fotografia

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2023 został przyjęty.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem społecznym, które niszczy człowieka niezależnie od jego pozycji społecznej lub ekonomicznej. Stanowi problem, którego nie wolno lekceważyć, gdyż wpływa destrukcyjnie nie tylko na człowieka będącego ofiarą przemocy, ale na całą jego rodzinę. Odbija się także na rolach i strukturach społecznych.

Podjęcie uchwały w tej sprawie jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Opracowany program ma na celu zapewnienie wsparcia specjalistycznego rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu przemocy w rodzinie oraz tworzenie warunków do skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obowiązujący dotychczas program obowiązywał w latach 2012-2017, dlatego w celu zapewnienia ciągłości prowadzonych działań konieczne było opracowanie i przyjęcie nowego programu, który obowiązywał będzie w latach 2018-2023.

– Dane statystyczne dotyczące przemocy w rodzinie potwierdzają jego występowanie wśród rodzin na terenie powiatu lipnowskiego. Dlatego współpracujemy z instytucjami realizującymi zadania na rzecz przemocy w rodzinie oraz podejmujemy adekwatne i skuteczne działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. Działania zawarte w programie mają na celu poprawę sytuacji rodzin doznających przemocy, a także ochronę osób i rodzin zagrożonych tym zjawiskiem – wyjaśnia starosta Krzysztof Baranowski.
 

(ak)

Stop przemocy w rodzinie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się