:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  10°C bezchmurnie

Jest plan rewitalizacji Lipna

Inwestycje, rewitalizacji Lipna - zdjęcie, fotografia

Radni jednogłośnie przyjęli program rewitalizacji miasta na lata 2017-2023

– Temat rewitalizacji omawialiśmy już podczas konsultacji i spotkań – przypomina Daniel Świdurski z lipnowskiego ratusza. – Program rewitalizacji jest niezbędny w momencie, gdy będziemy ubiegać się o pieniądze zewnętrzne, środki z Unii Europejskiej na projekty, które będziemy realizować w ramach rewitalizacji miasta. Prace nad programem rewitalizacji trwały długo, już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy pierwsze przymiarki. Określiliśmy obszary, które będziemy poddawać rewitalizacji w naszym mieście. Żeby wyznaczyć te obszary najpierw podzieliliśmy Lipno na dziewięć podobszarów, jednostek.

Obszary problemowe

Te obszary zostały przebadane pod kątem występowania na nich ubóstwa, bezrobocia, problemów, wykorzystania pomocy społecznej, przestępczości, liczby istniejących tam podmiotów gospodarczych. W wyniku analiz i badań wytypowane zostały trzy obszary zdegradowane, czyli takie na których poziom zjawisk niekorzystnych jest najwyższy, a ponadto znajdują się tam obiekty lub przestrzenie wymagające interwencji, rewitalizacji.

– Zgodnie z naszymi analizami podobszarami zdegradowanymi są obszary nr 1, 3 i 7, czyli nasza północna część miasta, tereny dochodzące do rzeki od ulicy Wyszyńskiego oraz centrum Lipna, parki miejski i osiedle Witonia oraz tereny przylegające do placu 11 Listopada, czyli centralna, zurbanizowana część miasta – wyjaśnia Daniel Świdurski. – Z tych obszarów zdegradowanych wyznaczyliśmy obszar do rewitalizacji, który nie może przekraczać 20 procent powierzchni miasta oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30 procent naszej społeczności. Zatem obszar, który będzie poddany rewitalizacji, to będzie obszar nr 7. Zadania zaproponowane do rewitalizacji to nasz parki miejski, który wymaga rewitalizacji, kino Nawojka z propozycją utworzenia tam muzeum kina niemego, utworzenie ścieżek zdrowia, a także strażnica OSP jako obiekt wymagający interwencji.

Obiekty i ludzie

Rewitalizacja to program mający na celu rewitalizację nie tylko obiektów, ale też społeczeństwa i dlatego obok propozycji inwestycyjnych będą musiały być realizowane w ramach programu także projekty miękkie. Najpierw trzeba inwestować w infrastrukturę, a potem aktywizować mieszkańców, szkolić, pomagać w zdobywaniu nowych kwalifikacji, uatrakcyjnianie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży.

– Wszystkie te propozycje znalazły się w naszym programie rewitalizacji i w miarę pojawiania się środków zewnętrznych na tego typu przedsięwzięcia będziemy o takie fundusze, w miarę naszych możliwości budżetowych, aplikować – zapewnia Daniel Świdurski. – Program rewitalizacji trzeba przyjąć, by o środki na szeroko pojętą rewitalizację naszego miasta i społeczeństwa się ubiegać.

Jeden podobszar to za mało?

Radni uchwalili jednogłośnie program rewitalizacji na lata 2017-2023 podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Obszerny dokument szczegółowo przedstawiający obszary zdegradowane i planowane przedsięwzięcia jest dostępny na stronie internetowej lipnowskiego ratusza i stanowić może niewątpliwie ciekawą lekturę dla mieszkańców, tym bardziej że radni widzą potrzebę ewentualnych zmian.

– Uważam, że przy pełnej analizie zdegradowany jest też obszar nr 9, chociaż to nie ma znaczenia, bo z obszarem nr 7 on zdecydowanie przegrywa, ale na przyszłość, w przypadku poprawiania tej wersji programu warto to uwzględnić – postuluje radny Grzegorz Koszczka. – Wystarczy przejechać się po terenie obszaru nr 9, by to stwierdzić i zauważyć pustostany, zdegradowane obiekty, a nawet ziemianki stanowiące już dzisiaj ewenement. Poza tym cały program budzi moje wątpliwości. Co do wskazanych inwestycji nie mam zastrzeżeń, ale moje wątpliwości budzą projekty miękkie z kategorii szkoleń. Proszę na piśmie o odpowiedź, co urząd miasta przewiduje w związku z zadaniami miękkimi. Warto wiedzieć, że UM nie będzie konkurencyjny w organizacji szkoleń, ponieważ np. urząd pracy ma szkolenia przygotowane z cateringami, ze zwrotami kosztów podróży i wówczas może być problem z rozliczeniem tych zadań i koniecznością zwrotu środków. Proszę o informację, żebyśmy wspólnymi siłami uchronili się przed tego typu sytuacjami. Dzisiaj szkolenia są postawione na głowie, ludzie i tak nie mają pracy, a powinno być tak, że to pracodawca występuje o konkretne działanie i ono owocuje.

Nieprzydatne szkolenia

Wyspecjalizowane firmy tylko czekają na możliwość zorganizowania szkoleń i dla nich bez znaczenia jest to, czy to szkolenie przyniesie jakikolwiek efekt dla społeczeństwa. Pozostaje więc głęboko się zastanowić, czy warto wydawać pieniądze na coś bezużytecznego. Burmistrz Paweł Banasik przyznając rację radnemu Koszczce zdradza, że wiele takich firm działa przy urzędzie marszałkowskim i one często zwracają się do naszego ratusza z prośbą o organizowanie szkoleń czy projektów za ich pośrednictwem. Program rewitalizacji ratusz również przygotował samodzielnie, bez pomocy firm specjalizujących się w tego typu działalności.

– Projekty unijne pokazały nam, ze najczęściej robi się szkolenia, które później do niczego się nie przydają – potwierdza Daniel Świdurski. – Dlatego ja w programie rewitalizacji zawarłem informację, że realizatorami tych projektów będzie nie tylko urząd miasta, ale też Powiatowy Urząd Pracy czy organizacje pozarządowe. Uważam, że tylko współpraca z innymi podmiotami jest w stanie przynieść efektywne rezultaty. My musimy aktywnie współpracować z MOPS-em, bo to pracownicy posiadają ogromną wiedzę na temat potrzeb społeczeństwa. Ważne jest też to, by realizowanych zadań nie dublować. Program zapewne będzie jeszcze zmieniany, urząd marszałkowski na pewno będzie miał różne uwagi, a my będziemy do tematu niejednokrotnie wracać i program aktualizować.

Teraz przychodzi mieszkańcom czekać na owocną i rozsądną realizację programu rewitalizacji. Do tematu będziemy wracać sukcesywnie.
 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Jest plan rewitalizacji Lipna komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się