:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  7°C bezchmurnie

Absolutorium dla wójta gminy Lipno

Urzędy, Absolutorium wójta gminy Lipno - zdjęcie, fotografia

Radni gminni jednogłośnie udzielili absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku wójtowi Andrzejowi Szychulskiemu. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną, bez zastrzeżeń

Dochody gminy Lipno w minionym roku wyniosły 51,8 mln złotych. Główną rolę odegrały tu dotacje w kwocie ponad 20 mln złotych, subwencje w wysokości 18 mln zł. Wszelkie zastosowane ulgi i umorzenia zmniejszyły dochody gminy o 1,35 mln zł. Wydatki w 2017 roku zamknęły się kwotą 51,2 mln złotych. Na wydatki inwestycyjne poszło 4,4 mln złotych. Nasza gmina udzieliła też dotacji w kwocie 25 tysięcy złotych czterem poszkodowanym samorządom.

– Zrealizowaliśmy fundusz sołecki w kwocie 617 tysięcy złotych – mówi wójt Andrzej Szychulski. – W roku 2017 wykonaliśmy 41 inwestycji za kwotę 4,6 mln złotych.

Prawie milion na oczyszczalnię

Budowa oczyszczalni ścieków w Radomicach kosztowała w minionym roku 897 tysięcy złotych, uzupełnienie i przebudowa sieci wodociągowej około 92 tys. zł, budowa drogi w Biskupinie 270 tys. zł, budowa drogi Ośmiałowo-Ignackowo 540 tys. zł, ulica Spacerowa 360 tys. zł, zakup ciągnika wykorzystywanego do koszenia poboczy i równiarki ponad 500 tys. zł, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie 99 tysięcy złotych.

– Adaptowaliśmy i wyremontowaliśmy budynek byłej szkoły w Karnkowie na potrzeby publicznego przedszkola, które będzie otwarte 1 września – informuje wójt Szychulski. – Wartość tego projektu to 481 tysięcy złotych. Jest też wiele zadań w tym budżecie, które pozwolą nam realizować inwestycje w kolejnych latach, są to na przykład projekty.

4,3 mln zł nadwyżki

Nadwyżka operacyjna w ubiegłym roku wyniosła 4,3 mln zł, nadwyżka budżetowa 635 tysięcy złotych. Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 762 tysięcy złotych, spłaciła wcześniejsze 659 tys. zł. Zadłużenie na koniec grudnia ubiegłego roku wyniosło 1,9 mln zł, nie było zobowiązań wymagalnych.

– Wykonanie jest zdecydowanie mniejsze od dochodów i to dobrze, bo oprócz tego że nie zaciągnęliśmy kolejnych zobowiązań, to jeszcze wygospodarowaliśmy nadwyżkę budżetową i nie spożytkowaliśmy nadwyżki operacyjnej – mówi wójt Andrzej Szychulski. – W związku z tym, pomimo że w roku bieżącym na inwestycje przeznaczamy kwotę około 14,5 mln złotych, to nasze zadłużenie nie będzie duże, bo będziemy mogli te środki uruchomić i zaciągnąć jak najmniejszy kredyt. Kiedy uchwalaliśmy budżet na 2018 rok, zadłużenie naszego samorządu miało wynosić 13 procent, na pewno nie doprowadzimy, by było wyższe. Bardzo dziękuję za zrealizowanie dochodów radnym, ale też sołtysom. Nasze oczekiwania są w wielu dziedzinach są jeszcze ogromne, ale ze środków naszych i pozyskanych jak najwięcej staramy się kierować do naszych mieszkańców.

Pozyskują dotacje

W 2017 roku gmina Lipno pozyskała około 1 miliona złotych na inwestycje. Było to wsparcie z zewnątrz i na drogi, i na przedszkole, i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.       

– Nie ma tłoku do przemawiania, bo radni wnikliwie omówili ten budżet na komisjach, a wójt dokładnie przedstawić wszystkie dochody i działania – mówił radny Janusz Lorenc. – Inwestycje, które zostały wykonane, to są rzeczy namacalne, zrobione dla społeczeństwa. Umiejętnością dobrego gospodarza jest nie tylko zaczynać kadencję, ale też kończyć kadencję z niezagrożonym budżetem, dobrą kondycją gminy, inwestycjami. Na liście inwestycji z 2017 roku było nie tylko realizowanie budżetu, ale też przygotowanie do pewnych inwestycji na rok 2018. Przy najlepszych staraniach i umiejętnościach wójta nie da się zrealizować w jednym roku wszystkich inwestycji. Jest mi podwójnie miło, bo jestem z tej miejscowości co wójt i z dumą mogę powiedzieć, że tak dobrze jest realizowany budżet. Sztuką jest zrealizować, znaleźć środki i osiągnąć taką kondycję budżetową. Ludzie, którzy przyjdą po naszej kadencji, będą mieli gminę w bardzo dobrej kondycji z wyjściem do realizacji wielu inwestycji.

Bez zastrzeżeń

Były gratulacje od wszystkich radnych, zastrzeżeń ani uwag nie miał nikt. Nie zabrakło podziękowań i planów na przyszłość oraz rzeczowych wyjaśnień. Rajcy zgodnie podkreślali, że ich włodarz dotrzymuje słowa i inwestuje zgodnie z przyjętą taktyką. Najpierw, w minionych latach, były najwyżej cenione wydatki szkolne czy wodociągowe jako priorytetowe, teraz przyszedł czas na inwestycje drogowe.

– Najlepszym recenzentem jest Regionalna Izba Obrachunkowa – podsumował radny Józef Górnicki. – Kiedy przychodziłem do rady, budżet gminy wynosił 28 mln złotych, teraz kwota budżetu w stu procentach podwyższyła się, a to znaczy, ze gospodarz jest dobry i dobrze pracuje, inwestuje, rozwija gminę. Nie można zapomnieć o księgowej i pracownikach, którzy trzymają budżet w ryzach. Wiele razy słyszeliśmy od wójta, gdy chodziło o remonty dróg, że mamy oświatę, w którą musimy bardzo mocno inwestować. Chodziło o remonty szkół. Następnie było wodociągowanie wsi, potem gospodarka wodno-ściekowa i ustawa śmieciowa. Zawsze słyszeliśmy wtedy od wójta, że gdy to zrobimy, przejdziemy mocno w drogi. I dzisiaj dziękuję za dotrzymanie słowa, bo najlepszym przykładem jest dużo inwestycji drogowych w zeszłym roku, a w tym roku jest jeszcze więcej. Będziemy wspierać wójta, bo jest wielkim człowiekiem i należy mu się szacunek.

Tekst i fot.
 Lidia Jagielska

Absolutorium dla wójta gminy Lipno komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się