:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?



150 drzew na 150-lecie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego

Edukacja, drzew lecie Zespołu Szkół Waleriana Łukasińskiego - zdjęcie, fotografia
27/10/2017 13:31

20 października dyrektor Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego Wiesław Białucha i starosta lipnowski Krzysztof Baranowski zainaugurowali jubileuszowe sadzenie drzew wokół szkoły.

Pierwsze drzewo, na dziedzińcu Zespołu Szkół w Skępem, posadził w piątek dyrektor Wiesław Białucha w towarzystwie starosty lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego i dwóch uczniów. – Sadzenie drzew wpisuje się w nasz jubileusz 150-lecia szkoły – mówi dyrektor Wiesław Białucha. – Mamy do posadzenia 150 drzewek, także na pewno zazielenimy teren wokół naszej szkoły. Akcja ma też charakter symboliczny i dlatego każda klasa również posadzi swoje drzewo.

Obchody związane z jubileuszem szkoły trwają już od 4 kwietnia. Wtedy to społeczność szkoły zainaugurowała uroczystości urodzinowe mszą świętą, a potem ruszyły akcje, konkursy, przedsięwzięcia sportowe, by dotrzeć do finału zaplanowanego na luty przyszłego roku. A jest co świętować i wspominać, bo skępska kuźnia oświatowa to jedna z ważniejszych placówek w regionie, znana w całej Polsce. Przypomnijmy, że dzieje szkoły (najpierw jako Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie) sięgają drugiej połowy XIX wieku. Wówczas to na mocy ustawy z 1866 roku o kursach pedagogicznych dla ludności polskiej w Wymyślnie utworzono trzyletnie kursy pedagogiczne. Jednak władze carskie, liczące na wychowanie posłusznych nauczycieli rusyfikatorów, musiały się liczyć z buntem pedagogów patriotów, którzy w latach 1905-1907 stanęli do akcji protestacyjnej.

Lata  czterdzieste to powołanie do życia kursów pedagogicznych i gimnazjum ogólnokształcącego. Lata ’50 to rozkwit placówki. Do użytku przyszłych pedagogów została oddana sala gimnastyczna i stadion sportowy. Szkoła (najpierw 3-letnie kursy pedagogiczne) powstała 1 lutego 1867 roku w budynkach poklasztornych w ówczesnym Wymyślinie. W 1947 roku zaczęło działalność Liceum Pedagogiczne. W wyniku reformy szkolnictwa Liceum Pedagogiczne w 1969 roku rozwiązano. Wymyśliński ośrodek kadr pedagogicznych przekształcono na rolniczo-pedagogiczny. W latach 1965-1975 funkcjonowało Studium Nauczycielskie o kierunku rolniczym. Młodzież kształciła się w Technikum Rolniczym i Szkole Przysposobienia Rolniczego. W okresie 108 lat istnienia szkołę opuściło 2428 absolwentów Seminarium i Liceum Pedagogicznego oraz 645 absolwentów Studium Nauczycielskiego. Całkowita zmiana profilu kształcenia nastąpiła w roku 1975. W skład powołanego Zespołu Szkół Rolniczych oprócz Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego wchodziło: Technikum Hodowlane, Technikum Rolnicze oraz Technikum Rachunkowości Rolnej. Od 1978 roku do Zespołu Szkół Rolniczych należały również Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Tłuchowie, Radomicach i Woli.
W 1980 roku otwarto Izbę Pamięci i Tradycji Szkoły, gdzie eksponowane są dokumenty świadczące o martyrologii mieszkańców Skępego, bogatej przeszłości szkoły i kultury regionu. W latach 1980-1983 prowadzono kształcenie absolwentów szkół średnich w ramach Policealnego Studium Zawodowego. W latach 1986-1994 wykształcono ponad 200 nauczycieli w Studium Nauczycielskim – kierunek wychowanie fizyczne i wychowanie przedszkolne.

W latach ‘90 dokonano wielu remontów i modernizacji budynków szkolnych, wybudowano kort tenisowy z widownią, utworzono i wyposażono w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową. W 1998 roku przy sali gimnastycznej oddano do użytku nowy budynek z przeznaczeniem na siłownię. Od 1990 roku w Wymyślinie kształcono uczniów w szkołach rolniczych, ekonomicznych i ogólnokształcących. 19 maja 1995 roku odbyły się główne obchody 30-lecia Zespołu Szkół Rolniczych. Szkole nadano imię Waleriana Łukasińskiego. W holu budynku odsłonięto tablicę pamiątkową. W wyniku reformy systemu szkolnego we wrześniu 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych przekształcono w Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. W latach 1918-1969 Walerian Łukasiński był patronem Seminarium Nauczycielskiego, Gimnazjum Ogólnokształcącego i Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie. Od 19 maja 1995 roku Zespół Szkół nosi również imię Waleriana Łukasińskiego.

Obchody jubileuszowe trwają, patronem medialnym jest tygodnik CLI, a jednym z punktów obchodów jubileuszu jest właśnie sadzenie drzew i krzewów zakupionych przez starostwo. – Na ten projekt, czyli nasadzenia drzew i krzewów na terenie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, otrzymaliśmy 80-procentowe dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi naczelnik wydziału rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie Eliza Jałowiecka-Rudewicz. – Wkład własny powiatu wynosi 20 procent.

Ten element akcji jubileuszowej nie tylko pozostawi trwały ślad na kolejne lata, ale i wpłynie na upiększenie otoczenia szkoły i wzbogaci przyrodę. Sadzone są graby, kasztanowce, świerki, jałowce, jesiony, trzmieliny, sosny, wiśnie osobliwe, klony, ale też różaneczniki, tawule, berberysy, lawenda czy kocimiętka. A już wiemy, że nie tylko z okazji jubileuszu, i nie tylko w Skępem, powiat lipnowski będzie sadził drzewa.

– Inni wycinają, a my sadzimy – mówi starosta lipnowski Krzysztof Baranowski. – Stworzyliśmy też z własnych pieniędzy program „Zazieleniamy powiat lipnowski”, w ramach którego drzewka i krzewy sadzimy w całym powiecie. Proszę młodzież, by szanowała posadzoną zieleń zarówno tu, na terenie wokół szkoły, ale też w Kikole, Dobrzyniu i całym powiecie lipnowskim, bo my wydajemy na to bardzo dużo pieniędzy po to, żeby kolejne pokolenia żyły w czystym otoczeniu, żeby na terenie powiatu lipnowskiego nie było smogu jak w Krakowie czy na Śląsku.

O kolejnych przedsięwzięciach jubileuszowych będziemy na bieżąco informować na naszych łamach.
 

Tekst i fot. (LiJ)

Reklama

zespołu szkół im. waleriana Łukasińskiego - komentarze opinie

Dodajesz jako: |